VENTILACIJA PODZEMNIH GARAŽA

SUSTAV SVAKODNEVNE VENTILACIJE I ODIMLJAVANJA PODZEMNIH GARAŽA MLAZNIM POTISNIM VENTILATORIMA

Ovaj sustav koristi potisnu silu koju ostvaraju mlazni potisni ventilatori (engl. Jet Thrust Fan) smješteni na stropu podzemne garaže. Na taj način se zagađeni zrak i dimni plinovi razvijeni požarom usmjeravaju prema mjestima ugradnje glavnih odsisnih ventilatora koji izbacuju zagađeni zrak i dimne plinove izvan podzemne garaže. Vrlo rijetko koriste se ventilatori za dobavu svježeg zraka koji ubacuju zrak u podzemnu garažu. U tom slučaju, dobava svježeg zraka kontrolirana je pomoću tih ventilatora. Određivanje potrebnog broja i položaja mlaznih potisnih ventilatora je iskustveno te ovisi o površini podzemne garaže, arhitekturi podzemne garaže (pregradni zidovi, položaj stubišta, dodatnih prostora unutar podzemne garaže, položaju okana za dobavu i tako dalje). No, primjenom raznih numeričkih simulacija (npr. CFD analize) moguće je optimalno odrediti broj i položaj mlaznih potisnih ventilatora. Zbog svojih dimenzija zauzimaju malo prostora, ne narušavaju svjetlu visinu garaže, ne ometaju vozne puteve te je olakšana uskladba s ostalim instalacijama u garaži. Raspored mlaznih potisnih ventilatora potrebno je uskladiti s pozicijama sprinkler mlaznica kako ne bi došlo do opstrukcije vodenog mlaza iz mlaznice. Nedostatak sustava je što nije primjenjiv za sve arhitektonske izvedbe garaža, posebice s pregradama, zidovima i garažama sa zatvorenim pojedinačnim garažama u stambenim građevinama.