Nova generacija FläktGroup ventilo komore

Nova generacija FläktGroup ventilo komore s integriranim kompresorom, odnosno rashladnikom/dizalicom topline.

Neke od starih i novih karaktaristika ventilo komore sa integriranim kompresorom:
-Visokoučinkoviti rotacijski rekuperator, najučinkoviti na tržištu => niski pogonski troškovi. Učinkovitost priloženog Recoolera: rotacijski 83%, COP 12.2  => kompresor + rotacijski.
Rad zimi sa temperaturama do ispod -15°C bez dodatnih elektro predgrijača. Električni grijač je u funkciji „defrost-a“ (skraćuje vrijeme odmrzavanja) u zimskom ekstremu.
-Potpuno integrirana automatika, plug&play. Potrebno je dovesti samo napajanje na komoru.
-Mogućnost odabira između entalpijskog i apsorcijskog rotacijskog regeneratora.
-Jednostavna instalacija. Nema dodatnih radova na rashladnom freonskom krugu.
Kompaktne dimenzije => izvedba sa rotacijskim regeneratorom.