CFD ANALIZA

cfd analiza

Za svakodnevnu ventilaciju i mehaničko odimljavanje podzemnih garaža u slučaju požara primjenjuju se različiti sustavi, ovisno o primijenjenim propisima prilikom projektiranja, ali i o arhitekturi podzemnih garaža. Primjerice, sustav s ventilacijskim kanalima, sustav samo s odsisnim ventilatorima te sustav s mlaznim potisnim ventilatorima. Svi navedeni sustavi koriste se za svakodnevnu ventilaciju, ekstrakciju ugljikovog monoksida iz podzemne garaže, a u slučaju djelovanja požara postaju dijelovi sustava aktivne zaštite od požara. 

Najsofisticiraniji i najslikovitiji prikaz načina rada i učinkovitosti sustava svakodnevne ventilacije i mehaničkog odimljavanja je pomoću modela računalne dinamike fluida (engl. Computational Fluid Dynamics – CFD). Taj model ima široku primjenu u raznim poljima te se počeo koristiti i za prikaz rada sustava ventilacije i mehaničkog odimljavanja podzemnih garaža. Numerička analiza između ostalog pokazuje učinkovitost sustava, omogućuje optimizaciju broja mlaznih potisnih ventilatora, položaj mlaznih potisnih ventilatora u prostoru ili položaj ventilacijskih kanala, smjer prijenosa momenta količine gibanja, smanjenje zona nepokretnog zraka (tzv. „mrtvih zona“), kretanje dima i postignute temperature. Iako je sama analiza poprilično skupa, ona omogućuje smanjenje troškova ostalih aktivnih i pasivnih sustava zaštite od požara te optimizaciju sustava ventilacije. 


Iako je numeričko modeliranje skupo, analizom rezultata mogu se optimizirati troškovi sustava svakodnevne ventilacije i mehaničkog odimljavanja. Osim za projektiranje strojarskih instalacija, rezultati dobiveni numeričkim modeliranjem mogu se koristiti za arhitektonske i građevinske projekte, za određivanje, primjerice utjecaja temperatura razvijenih u požaru na konstrukciju podzemne garaže. Ako se rezultati numeričke analize koriste isključivo za projektiranje i analizu sustava svakodnevne ventilacije i mehaničkog odimljavanja, ne koriste se sve mogućnosti i prednosti numeričkog modeliranja. Karakteristike požara nisu toliko važne za određivanje učinkovitosti sustava mehaničkog odimljavanja, a jako su bitni za određivanje otpornosti građevinskih elemenata na povišene temperature te određivanje evakuacijskih putova. Numeričko modeliranje sustava svakodnevne ventilacije i mehaničkog odimljavanja podzemnih garaža trebalo bi biti samo jedno poglavlje multidisciplinarnog numeričkog modeliranja cijelog projekta, uključujući arhitekturu, građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehniku te sve sustave pasivne i aktivne zaštite od požara. Na taj način optimizirali bi se svi sustavi zaštite od požara i smanjili investicijski troškovi cijelog projekta.

reference

 • CFD ANALYSIS OF VENTILATION SYSTEM FOR UNDERGROUND PARKING GARAGE AVENUE MALL OSIJEK
 • CFD ANALYSIS OF FIRE AND SMOKE DISPERZION FOR UNDERGROUND PARKING GARAGE AVENUE MALL OSIJEK
 • CFD ANALYSIS OF VENTILATION SYSTEM FOR UNDERGROUND PARKING GARAGE AVENUE MALL OSIJEK – ADDITIONAL RESULTS
 • NUMERIČKA SIMULACIJA DJELOVANJA SUSTAVA VENTILACIJE ETAŽE PODZEMNE GARAŽE POSLOVNO STAMBENE GRAĐEVINE BAN CENTAR 
 • NUMERIČKA SIMULACIJA DJELOVANJA SUSTAVA VENTILACIJE MODIFICIRANE ETAŽE PODZEMNE GARAŽE POSLOVNO STAMBENE GRAĐEVINE BAN CENTAR 
 • CFD SIMULACIJA RADA SUSTAVA VENTILACIJE I ODIMLJAVANJA ETAŽE GARAŽE TRGOVAČKO ZABAVNOG CENTRA PLAZA BEOGRAD 
 • CFD SIMULACIJA RADA SUSTAVA PODZEMNE GARAŽE STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT OTOKA MEANDAR BUTMIR
 • NUMERIČKA SIMULACIJA DJELOVANJA SUSTAVA VENTILACIJE ETAŽE -1 PODZEMNE GARAŽE
  POSLOVNO STAMBENOG OBJEKTA CENTAR BUNDEK
 • NUMERIČKA SIMULACIJA DJELOVANJA SUSTAVA VENTILACIJE PODZEMNE ETAŽE GARAŽE
  POSLOVNE ZGRADE CIMOS
 • CFD SIMULACIJA VENTILACIJE I ODIMLJAVANJA ETAŽE PODZEMNE GARAŽE HOTELA MARRIOTT SARAJEVO
 • NUMERIČKA SIMULACIJA DJELOVANJA SUSTAVA VENTILACIJE PODZEMNE ETAŽE GARAŽE
  POSLOVNO OBJEKTA HYUNDAI SARAJEVO
 • CFD SIMULACIJA ODIMLJAVANJA ETAŽE PODZEMNE GARAŽE STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA LAMELA 1 I 2 SARAJEVO 
 • CFD SIMULACIJA ODIMLJAVANJA ETAŽE PODZEMNE GARAŽE OBJEKTA NOVA OTOKA SARAJEVO
 • NUMERIČKA SIMULACIJA DJELOVANJA SUSTAVA VENTILACIJE ETAŽE -4 PODZEMNE GARAŽE
  POSLOVNO OBJEKTA PLANINSKA 3 ZAGREB
 • NUMERIČKA SIMULACIJA SUSTAVA VENTILACIJE ETAŽE PODZEMNE GARAŽE
  OBRAZOVNOG CENTRA I POSLOVNO STAMBENOG OBJEKTA RADNIČKA CESTA 48 ZAGREB
 • NUMERIČKA SIMULACIJA SUSTAVA VENTILACIJE ETAŽE PODZEMNE GARAŽE VIŠESTAMBENE GRAĐEVINE S1-B NASELJE PREČKO JUG ZAGREB
 • CFD ANALYSIS OF FIRE AND SMOKE DISPERZION FOR UNDERGROUND PARKING GARAGE STOŽICE LJUBLJANA
 • CFD ANALYSIS OF FIRE AND SMOKE DISPERZION FOR UNDERGROUND PARKING GARAGE STOŽICE LJUBLJANA – MODIFIED
 • NUMERIČKA SIMULACIJA VENTILACIJE ETAŽE GARAŽE DNEVNE BOLNICE SVETI DUH ZAGREB
 • NUMERIČKA SIMULACIJA ODIMLJAVANJA ETAŽE -2 PODZEMNE GARAŽE OBJEKTA TIBRA PACIFIC NUKLEUS SARAJEVO
 • NUMERIČKA SIMULACIJA ODIMLJAVANJA ETAŽE -2 PODZEMNE GARAŽE OBJEKTA TIBRA PACIFIC NUKLEUS SARAJEVO SUSTAVOM VENTILACIJSKIH KANALA
 • NUMERIČKA SIMULACIJA VENTILACIJE I EKSTRAKCIJE UGLJIKOVOG MONOKSIDA ETAŽE -3 PODZEMNE GARAŽE OBJEKTA VIPnet d.o.o. ZAGREB – IZVEDENO STANJE
 • NUMERIČKA SIMULACIJA VENTILACIJE I EKSTRAKCIJE UGLJIKOVOG MONOKSIDA ETAŽE -3 PODZEMNE GARAŽE OBJEKTA VIPnet d.o.o. ZAGREB – PRIJEDLOG NOVOG SUSTAVA VENTILACIJE
 • NUMERIČKA SIMULACIJA RAZVOJA POŽARA U HE DUBROVNIK
 • NUMERIČKA SIMULACIJA RAZVOJA POŽARA I KRETANJE DIMA U ATRIJU POSLOVNOG KOMPLEKSA ŽITNJAK, k.č.br. 1607/1, KOLEDOVČINA, ZAGREB